Our team

  • Kim van den Berg [2015]Pre-master Communicatie- en Informatiewetenschappen 19-08-1998
  • Lone van Lunen [2016]Psychologie 26-03-1997
  • Hannah Brekelmans [2017]Master Klinische Psychologie 02-10-1997
  • Josephien Richardson [2017]Trend Research & Concept Creation in Lifestyle 24-10-1998
  • Julia Theuws [2017]Econometrie 28-02-1999
  • Robin van der Tol [2018]Sportkunde 25-09-1999
  • Sophie Vermeer [2018]Econometrie 02-01-1999
  • Lotte Bakker [2019]Business Innovation 07-05-2000
  • Babette van den Boomen [2019]Rechtsgeleerdheid 20-03-2001
  • Evelien Endlich [2019]Psychologie 07-06-2000